Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

Home Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

CAP 1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Art 1. Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este între 20.04.2021 – 09.05.2021.

Art 2. Pentru a se înscrie la Simulare, participanții trebuie să achite taxa aferentă examenului, în valoare de 100 RON, în contul Ligii Studenților la Medicină Dentară București, deschis la Libra Internet Bank.  Plata taxei se poate face prin internet banking. Nu se vor accepta alte metode de plată! Taxa este NERETURNABILĂ!

Art 3. Participanții trebuie să realizeze cele prezentate la punctul 2, pană la data de 09.05.2021.

Art 4. Participanții vor primi pe adresa de e-mail utilizată pentru achitarea taxei, confirmarea achitării taxei, imediat ce tranzacția a fost procesată de către bancă.

Art 5. După finalizarea pașilor procesului de Înscriere prezentați mai sus, participantul este oficial înscris la Simularea Examenului de Admitere.

Art 6. Repartiția participanților în locațiile și sălile de examen va fi afișată pe site-ul oficial al Simulării cu 2 zile înaintea desfășurării examenului.

CAP 2. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

Art 1. Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 9:00, numai pe baza Cărții de Identitate.

Art 2. Este obligatorie purtarea corespunzătoare a măștii de protecție pe tot parcursul examenului.

Art 3. La intrarea în incinta locului de desfășurare a Simulării Examenului de Admitere, participanților li se va realiza triajul epidemiologic în cadrul căruia li se va măsura temperatura. Participanții sunt rugați să aibă asupra lor foaia de triaj completată în prealabil – foaie ce se poate descărca de aici:

Art 4. Participanții care prezintă la zona de triaj peste 37,3 °C, vor fi mutați într-o sală separată.

Art 5. Participanții sunt obligați să respecte circuitele stabilite din locațiile de concurs, în care vor fi îndrumați. Însoțitorii participanților nu au acces în locațiile de concurs.

Art 6. La ora 10:00 ușile sălilor de examen se închid iar din acest moment accesul în sală este interzis. Totodată, timp de o oră, nu este permisă părăsirea sălii de examen. După această perioadă, participanții pot părăsi temporar sala, pe rând și cu condiția de a fi însoțiți de un Supraveghetor.

Art 7. Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului:

 • Materiale informative, foi și caiete de orice fel; 
 • Sticle de apă/suc etichetate; 
 • Articole vestimentare largi;
 • Mâncare, țigări, băuturi alcoolice; 
 • Pixuri; comisia se angajează să pună la dispoziția participanților pixuri;
 • Orice fel de aparat electronic – inclusiv calculatoare, telefoane mobile și ceasuri cu afișaj electronic;
 • Aparate ce emit şi recepționează unde radio. În sală vor exista echipamente ce permit detectarea acestor aparate, participantul ce va avea asupra sa un astfel de aparat va fi eliminat din Examen şi lucrarea sa va fi anulată; Excepție fac condițiile medicale ce necesită utilizarea unor astfel de aparate;
 • Orice obiect personal cu care participanții intră în sală va fi înmânat Supraveghetorilor și etichetat. Bunurile vor putea fi recuperate după încheierea examenului și corectarea lucrării proprietarului.

Art 8. Dacă în sală este detectat un echipament bluetooth activat, începerea examenului va fi amânată până în momentul dezactivării bluetooth-ului pornit.

Art 9. În timpul examenului:

 • Participanții nu au voie să vorbească între ei; eventualele întrebări sau nelămuriri vor fi adresate celui mai apropiat Supraveghetor, fără a-i deranja pe ceilalți participanți. Orice conversație între participanți va fi sancționată cu anularea lucrării și eliminarea din Examen. 
 • Dacă unui participant i se face rău în timpul examenului și dorește să părăsească sala, acesta va anunța cel mai apropiat Supraveghetor și va fi însoțit în afara sălii. Dacă starea de sănătate îi permite să revină în sală, el își va putea continua Examenul, fără ca timpul efectiv de lucru să fie prelungit.

Art 10. Predarea lucrării se face numai după terminarea timpului efectiv de lucru. Dacă un participant dorește să predea lucrarea înaintea expirării celor 2 ore 30 minute de lucru, aceasta va fi anulată, considerându-se că participantul a renunțat la Examen.

Art 11. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă. Dovedirea oricărei încercări de fraudare a Examenului va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.

Art 12. Pe tot parcursul Examenului va fi afișat, într-un loc vizibil tuturor candidaților, timpul efectiv de lucru rămas.

Art 13. După expirarea celor 2 ore 30 minute, Șeful de Comisie va anunța încheierea Examenului. Participanții au obligația de a lăsa pixurile jos, de a întoarce foaia de examen pe dos și de a aștepta ca Supraveghetorii să le ridice lucrarea de pe masă. Orice tentativă de a mai scrie după terminarea celor 2 ore 30 minute va fi sancționată cu anularea lucrării.

Art 14. După strângerea tuturor lucrărilor, participanții vor aștepta în bancă să fie strigați de către Corector. Părăsirea sălii înainte de a asista la corectarea lucrării va fi considerată drept renunțare la Examen și sancționată cu anularea lucrării.

Art 15. Corectarea se face în prezența participantului și a unui martor. Ambii au obligația de a urmări corectarea și de a semnala eventualele erori.

Art 16. După corectarea lucrării proprii și pe cea a martorului, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sală şi poate părăsi sala.

CAP 3. REGULAMENT DE CONTESTAȚII

Art 1. Contestațiile se pot depune referitor la conținutul subiectelor și/sau la rezultatul personal.

Art 2. Contestațiile referitoare la conținutul subiectelor se vor depune în ziua examenului, ulterior desfășurării acestuia, în intervalul orar 16:00-18:00, pe adresa de email simulare@lsmdb.ro.

Art 3. Contestațiile referitoare la rezultatul personal se vor depune Marți, 18.05.2021, după afișarea rezultatelor, în intervalul orar 10:30-12:00, pe adresa de email simulare@lsmdb.ro. Soluționarea contestațiilor se va realiza în 24 de ore de la depunerea acestora.

Art 4. Este permisă depunerea contestațiilor doar de către participant și nu de către o altă persoană.

CAP 4. CLASAMENT PUNCTAJE

Art 1. Clasamentul inițial al punctajelor va fi afișat în data de 18.05.2021, după soluționarea contestațiilor referitoare la conținutul subiectelor.

Art 2. Din motive de protecție a datelor cu caracter confidențial, în clasamentul final se va afișa doar codul de concurs al participantului, fără numele acestuia.

Art 3. Ulterior, după soluționarea contestațiilor referitoare la punctaj, va fi afișat clasamentul final.

Art 4. În clasament, participanții care au susținut Simularea Examenului de Admitere în online, vor fi trecuți pe o listă separată. În cadrul acesteia, va fi precizat dacă participantul a optat pentru supraveghere audio-video sau nu.

CAP 5. SITUAȚII SPECIALE

Având în vedere contextul epidemiologic actual și măsurile luate de autorități pentru a preveni răspândirea infecției cu SARS-CoV-2, Liga Studenților la Medicină Dentară a hotărât să ofere participanților care nu se pot prezenta fizic din motive ce țin de natura situației epidemiologice în care ne aflăm, opțiunea de a desfășura Simularea Examenului de Admitere, ediția a XII-a, pe o PLATFORMĂ ONLINE. Aceasta este creată pentru a întruni cât mai multe din condițiile unui examen de admitere.

Pașii pentru înscriere în platforma de evaluare online:

 1. Ulterior achitării taxei pe site, în perioada 10-11.05.2021, participanții vor avea posibilitatea de a opta pentru susținerea examenului în varianta online. Pentru cazuri excepționale, perioada se poate prelungi până la data de 13.05.2021, ora 23:59.
 2. Participanții care se află în imposibilitatea de a susține examenul fizic trebuie să trimită pe adresa de e-mail simulare@lsmdb.ro o dovadă care să îndeplinească una din următoarele criterii:
  • Contact direct cu o persoană COVID pozitivă (Decizie Direcția de Sănătate Publică);
  • Test PCR pozitiv sau orice alt test care să ateste prezența antigenului SARS-CoV-2. Acesta trebuie să aibă specificat numele participantului și data efectuării.

Participantul trebuie să menționeze în e-mail numele complet și adresa de e-mail utilizată pentru achitarea taxei de participare.

CAP 5.1. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI ȘI ACCESUL PE PLATFORMA ONLINE

Art 1. Participanților li se va crea un cont pe platforma de examen de către Echipa de Organizare în perioada 10.05.2021-14.05.2021.

Art 2. După crearea contului pe platformă de către Echipa de Organizare, participanții vor primi, pe e-mailul cu care și-au creat contcodul de concurs și instrucțiuni de accesare a platformei.

Art 3. Când participantul va dori să se logheze pe platformă, acesta va trebui să-și introducă doar e-mailul cu care și-a creat cont. În momentul autentificării, participantul va primi pe e-mail un cod unic de autentificare pe care va fi nevoie să îl introducă în platformă.

Art 4. Pentru accesarea platformei de către participant este necesar să se utilizeze unul dintre următoarele browsere: Microsoft EdgeGoogle ChromeSafariFirefox, iar acesta să fie updatat la zi pentru o utilizare fără probleme a platformei de examen.

Art 5. În ziua Simulării, 15.05.2021, participantul se va loga pe platforma de examen cu adresa de e-mail și parola primită anterior. De asemenea, participanții care își dau acordul pentru a fi supravegheați online vor accesa la ora 9:15 aplicația în care se va desfășura supravegherea conform Metodologiei:

Art 6. Examenul va începe la ora 10:00 și se va încheia la ora 12:30 în data de 15.05.2021.

Art 7. Participantul NU poate termina examenul înainte de ora 12:30, butonul de “Trimitere” fiind disponibil doar la ora 13:00.

Art 8. Participantul poate renunța la examen, în timpul desfășurării examenului, dacă dorește; ulterior în clasament va apărea “Anulat”.

Art 9. Fiecare răspuns la întrebare se va salva automat în baza noastră de date, astfel încât în cazul unei întreruperi a conexiunii, răspunsurile bifate vor fi salvate și participantul va putea relua rezolvarea subiectelor de unde a rămas. Echipa de Organizare și Liga Studenților la Medicină Dentară din București NU își asumă răspunderea pentru cazurile în care participantul nu are conexiune la internet în momentul în care dorește să se conecteze la platformă sau pierde conexiunea la internet și nu se poate reconecta pentru a accesa platforma.

Art 10. La finalul examenului (ora 12:30) lucrarea va fi corectată automat și se va afișa punctajul participantului.

Art 11. Participantul poate descărca subiectele și baremele la finalul examenului din platforma de examen.

Art 12. Participanții care vor încerca fraudarea examenului prin distribuirea subiectelor înainte de terminarea examenului vor avea marcată lucrarea ca FRAUDĂ în clasamentul final.

CAP 5.2 REGULAMENT DE CONTESTAȚII - ONLINE

Art 1. Contestațiile se pot depune strict referitor la conținutul subiectelor.

Art 2. Contestațiile se vor trimite la adresa simulare@lsmdb.ro în data de 15.05.2021, în intervalul orar 16:00-18:00. Orice contestație trimisă în alt interval orar NU poate fi soluționată.

Art 3. Contestațiile se trimit doar de pe mailul asociat contului de participant. Orice contestație trimisă de pe altă adresă de e-mail NU poate fi soluționată.

Art 4. În SUBIECTUL e-mailului de contestație va fi trecut textul „Contestație” și materia la care se face contestația. Exemplu: Contestație chimie.

Art 5. În TEXTUL contestației vor fi specificate:

 • Numele, inițiala tatălui, prenumele
 • Codul de concurs

Echipa simulării vă urează succes!