You are here:

Bareme de corectare

BAREME DE CORECTARE

Verifică-te folosind baremele de corectare filtrate pe varianta caietului de subiecte

Rezultate contestații privind conţinutul întrebărilor scrise

În urma analizării contestațiilor privind conținutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri, vă informăm că următoarele grile au fost anulate:
 
CAIETE CU ÎNTREBĂRI BIOLOGIE-CHIMIE:
Varianta 1: 43
Varianta 2: 42
Varianta 3: 28
Varianta 4: 52
 
CAIETE CU ÎNTREBĂRI BIOLOGIE-FIZICĂ:
Varianta 5: 44, 62
Varianta 6: 55, 71
Varianta 7: 43, 67
Varianta 8: 29, 62
 
Noul punctaj maxim pentru întrebările la Biologie este de 59, iar la Fizică este de 39.
 
COMISIA CENTRALĂ – 14.05.2022, ora 19:10

Bareme de corectare (BIOLOGIE-CHIMIE)

Bareme de corectare (BIOLOGIE-FIZICĂ)